ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ
Методология за признаване

AgroSilver Value (“Ценността на сребърната възраст”) предлага методология за признаване на агроекологичните знания на фермерите, за да ги въведе в системата на ПОО. Тази система ще бъде достъпна и лесна за изпълнение, за да улесни признаването в сектор с ниска квалификация в областта на ИКТ инструментите.

Поради тази причина процесът на признаване ще се основава и на видеозапис, чрез интервюта, или чрез свободен разговор за конкретни знания. Видеозаписите на фермерите ще бъдат обработвани от софтуера, идентифицирайки резултатите от обучението на фермерите, постигнати чрез опит.

 

Методологията за признаване ще бъде налична скоро.

#iguru_img_layer_642331f105d5b .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_642331f105d5b .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_642331f105d5b .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_642331f105d5b .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}