ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ
Методология за признаване

AgroSilver Value (“Ценността на сребърната възраст”) предлага методология за признаване на агроекологичните знания на фермерите, за да ги въведе в системата на ПОО. Тази система ще бъде достъпна и лесна за изпълнение, за да улесни признаването в сектор с ниска квалификация в областта на ИКТ инструментите.

Поради тази причина процесът на признаване ще се основава и на видеозапис, чрез интервюта, или чрез свободен разговор за конкретни знания. Видеозаписите на фермерите ще бъдат обработвани от софтуера, идентифицирайки резултатите от обучението на фермерите, постигнати чрез опит.

#iguru_img_layer_66979abfebfa6 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_66979abfebfa6 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_66979abfebfa6 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_66979abfebfa6 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}