ПРОЕКТЪТ
Agrosilver Value

Проектът AgroSilver Value (“Ценността на сребърната възраст”), предлага нов подход за развитие на професионалистите в селскостопанския сектор. Разработени са иновативно съдържание и инструменти за подпомагане на сектора в обучението на учениците, което позволява специално на обучителите да увеличат своите методи и съдържание.

Инструментите на проекта могат да подкрепят учители и ученици с ново атрактивно съдържание, 100% видео съдържание, базирано на работа и позволяващо им да подобрят своите текущи методики на обучение. С предоставените инструменти привлекателността на селскостопанското обучение може да се увеличи както за учителя, така и за ученика. Учителите ще могат да разработят по-добри собствени учебни програми.

Нашето намерение е да предоставим на обучители и обучаващи се атрактивно видео съдържание, което да подпомогне тяхното обучение по агроекология

Каним ви да използвате инструментите на проекта, за да се учите Вие, а също така, за да преподавате на други хора. Инструментите са безплатни, изисква се лесна регистрация за статистически цели на програмата Еразъм +.

#iguru_dlh_664fdbff2b73f .dlh_subtitle {color: #48b449;}