ΆΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
Πιλοτικό μάθημα

Για να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί η χρηστικότητα του λογισμικού, ορισμένα εγχειρίδια, σεμινάρια και άλλες πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί για την επίδειξη της πλατφόρμας βίντεο και του λογισμικού.

3 μαθησιακές μονάδες έχουν αναγνωριστεί ως δείγματα για την ανάπτυξη ενός πιλοτικού διαδυκτιακού μαθήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της πιλοτικής δοκιμής του λογισμικού.

 

Τα εγχειρίδια και οι εκπαιδευτικές ενότητες θα είναι σύντομα διαθέσιμα.

#iguru_img_layer_63db9b9e432cb .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_63db9b9e432cb .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_63db9b9e432cb .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_63db9b9e432cb .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}