ΆΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
Πιλοτικό μάθημα

Για να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί η χρηστικότητα του λογισμικού, ορισμένα εγχειρίδια, σεμινάρια και άλλες πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί για την επίδειξη της πλατφόρμας βίντεο και του λογισμικού.

3 μαθησιακές μονάδες έχουν αναγνωριστεί ως δείγματα για την ανάπτυξη ενός πιλοτικού διαδυκτιακού μαθήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της πιλοτικής δοκιμής του λογισμικού:

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
#iguru_img_layer_64839a4aa58ca .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_64839a4aa58ca .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_64839a4aa58ca .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_64839a4aa58ca .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}