ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

3 μαθησιακές μονάδες έχουν αναγνωριστεί ως δείγματα για την ανάπτυξη ενός πιλοτικού διαδυκτιακού μαθήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της πιλοτικής δοκιμής του λογισμικού:

LEARNING UNITS

ΆΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
Πιλοτικό μάθημα

Για να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί η χρηστικότητα του λογισμικού, ορισμένα εγχειρίδια, σεμινάρια και άλλες πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί για την επίδειξη της πλατφόρμας βίντεο και του λογισμικού.

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΒΙΝΤΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Οδηγός για ανέβασμα βίντεο στην πλατφόρμα Agrosilver.

Οδηγός για την τροποποίηση υποτίτλων και αυτόματων λέξεων-κλειδιών στην πλατφόρμα Agrosilver.

Οδηγός αναζήτησης στην πλατφόρμα Agrosilver.

#iguru_img_layer_664fe37ca8500 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_664fe37ca8500 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_664fe37ca8500 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_664fe37ca8500 .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}