ΆΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
Μεθοδολογία αναγνώρισης

Η AgrosilverValue προτείνει μια μεθοδολογία για την αναγνώριση των αγροοικολογικών γνώσεων των αγροτών, προκειμένου να τις εισαγάγει στο σύστημα ΕΕΚ. Αυτό το σύστημα θα είναι προσβάσιμο και εύκολο στην εφαρμογή, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση σε έναν τομέα με χαμηλή ειδίκευση σε εργαλεία ΤΠΕ.

Για το λόγο αυτό, η διαδικασία αναγνώρισης θα βασίζεται επίσης σε ηχογραφήσεις βίντεο είτε συνεντεύξεων είτε παρουσιάσεων για συγκεκριμένα θέματα. Τα βίντεο των αγροτών θα υποστούν επεξεργασία από το λογισμικό, προσδιορίζοντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των αγροτών που επιτυγχάνονται μέσω της εμπειρίας.

#iguru_img_layer_667386025642f .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_667386025642f .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_667386025642f .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_667386025642f .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}