ПРОЕКТЪТ
Цели

Целта на проекта е да подобри атрактивността на професионалното обучение в областта на агроекологията, като се предоставят инструменти на учителите за привличане на фермери към по-високи образователни нива, а също и да се възстановят и запазят ценни знания от старши фермери, които в противен случай могат да бъдат загубени.

ПРОЕКТЪТ
Инструменти и резултати

Един от основните инструменти на проекта е софтуерът за обработка на видео, позволяващ на потребителите да обработват обучителни видеоклипове, да създават ново учебно съдържание, да преглеждат съществуващото съдържание и използват крайните видеоклипове за обучение.

Друг инструмент, платформата за данни, е интегрирана от стотици видеозаписи, с практики на старши фермери и учители по агроекология. Часове видеоклипове, с обяснения на работни практики, предоставени от опитни актьори, които имат, както висококачествена информация, така и много атрактивен формат. Видеоклиповете ще включват разговори на фермера / учителя, смесени с обяснения на място за конкретни практики или методи.

Голямата разлика на тази база данни от другите е софтуерът за обработка. Софтуерът прехвърля цялата говореща информация на видеоклиповете в текст, който ще се съхранява и индексира към всеки видеоклип. Информацията, както видео, така и текст, ще се съхранява във видео хранилище, което ще се използва чрез софтуера SilverKnows.

Учителите ще попитат SilverKnows за конкретно съдържание на обучението, а SilverKnows ще предостави резултати с текстово съдържание и свързано видео съдържание, които могат да бъдат интегрирани в обучението. Освен това могат да се извършват специфични търсения, за да се проверят данните в съществуващото учебно съдържание или да се създаде обратна връзка за съществуващите преподавателски практики (които ще бъдат обяснени по-късно).

Видеообучението е поставено като основна форма на обучение в повечето организации. Коронавирус пандемията ускори процеса, като направи изключително важно достъпът до обучение навсякъде, на всяко устройство и по всяко време.

#iguru_dlh_66203f56af40c .dlh_subtitle {color: #48b449;}#iguru_dlh_66203f56b1bea .dlh_subtitle {color: #48b449;}