Category: Sin categoría

Среща по проекта Agrosilver в Ажан

Миналия понеделник, на 11 юли, в контекста на проекта Agrosilver, в Земеделската камара Lot-et-Garonne, Ажан (Франция), се проведе деветата среща по проекта. Сред участниците имаше представители на всички държави, участващи в проекта.

Резултатите, които се очакват в краткосрочен и средносрочен план след срещата, могат да бъдат подчертани:

  • Видео платформата скоро ще разполага с повече от 100 видеоклипа на повече от 7 езика
  • Всички видеоклипове ще имат субтитри на оригиналния език
  • Видеоклиповете ще могат да се възпроизвеждат със субтитри на повече от 20 езика

Проектът Agrosilver “Интегриране на сребърни знания от агроекологията в системите за професионално образование и обучение” се финансира по програма “Еразъм+” на Европейския съюз и включва сътрудничеството на партньори от Гърция, Испания, България, Франция и Малта в периода 2020-2023 г.

 

Проектът разработва видео ресурси, видео материали за обучение и видео инструменти за земеделски производители и преподаватели, които се интересуват от повишаване на знанията си по Агроекология.

 

Повече информация ще намерите на адрес:  Agrosilver

Изложба-базар на Социалните предприятия и кооперации
2022

Над 100 социални предприятия, кооперации и неправителствени организации от България и чужбина представиха продуктите и услугите си по време на 10-юбилейното издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика в Пловдивския панаир. Форумът бе открит от вицепрезидента Илияна Йотова, социалният министър Георги Гьоков, министрите на земеделието и на туризма Иван Иванов и Христо Проданов. Нашата организация участва със самостоятелен щанд, който бе посетен от еврокомисаря за работните места и социалните права Никола Шмит. Представителите на нашата организация запознаха еврокомисарят с реализиращите се проекти, финансирани със средства по програма „Еразъм +“.

ЕкологияКМ – Интервю с Карел Ван Исакер – еко-предпиемач

Екипът ни коментира множеството образователни видеоклипове по проект: AgroSilver Value, които се създават в България. Скоро те ще бъдат публично достъпни чрез специална образователна платформа. Фокусът е върху цялостния производствен цикъл: фермите, където продукцията се отглежда, събира и пакетира; предприемаческите инициативи на собствениците на еко/биологични ферми; потреблението на еко продукти в ресторантите/хотелите.Представят се стратегии за диверсификация.

EкологияКМ ЕООД – интервю с Василка Събева, предприемач в областта на органичното производство

ЕкологияКМ ЕООД: „Нашият екип коментира записаните в България образователни видеоклипове по проект “Ценността на сребърната възраст”, 2020-1-FR01-KA202-080028. Скоро видео-клиповете ще бъдат публично достъпни чрез специална образователна платформа. Екипът на ЕкологияКМ се фокусира върху цялостния процес: фермите, където продуктите се отглеждат, събират и пакетират, предприемаческите умения  на собствениците на еко / биологични ферми и потреблението на произведената продукция в ресторанти / хотели. Акцентира се върху стратегиите за диверсификация “.