Η ΕΡΓΑΣΙΑ
Στόχοι

Ο στόχος του έργου είναι να βελτιώσει την ελκυστικότητα της κατάρτισης πάνω στην αγροοικολογία, παρέχοντας σε εκπαιδευτικούς του χώρου με εργαλεία ώστε να προσελκύσουν παραγωγούς προς υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και επίσης να ανακτήσει παραδοσιακές γνώσεις από ηλικιωμένους παραγωγούς που διαφορετικά θα μπορούσαν να εκκλείψουν.

ΤΟ ΕΡΓΟ
Εργαλεία και αποτελέσματα

Ένα από τα κύρια εργαλεία που προκύπτουν από αυτό το έργο είναι το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο που επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται εκπαιδευτικά βίντεο, ώστε να δημιουργούν νέο και να αναθεωρούν το υπάρχον περιεχόμενο, και να χρησιμοποιούν τα βίντεο που προκύπτουν για διδασκαλία.

Ένα άλλο εργαλείο, η πλατφόρμα δεδομένων, ενσωματώνει εκατοντάδες βίντεο που καταγράφουν τις πρακτικές αγροτών και εκπαιδευτών στην αγροοικολογία. Ώρες βίντεο, με εξηγήσεις για πρακτικές που βασίζονται στην εργασία, παρέχονται από έμπειρους ανθρώπους του χώρου της αγροοικολογίας οι οποίες παρέχουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας σε μια ελκυστική μορφή. Τα βίντεο θα περιλαμβάνουν επεξηγήσεις από τον αγρότη/δάσκαλο, μαζί με επιτόπιες επιδείξεις συγκεκριμένων πρακτικών ή μεθόδων.

Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτής της βάσης δεδομένων και άλλων τεράστιων μη διαχειρίσιμων βάσεων δεδομένων, είναι το λογισμικό επεξεργασίας SilverKnows. Αυτό το λογισμικό μεταγράφει όλες τις προφορικές πληροφορίες των βίντεο σε κείμενο, το οποίο θα αποθηκευτεί και καταχωρηθεί με ευρετήριο για κάθε βίντεο. Και οι δύο τύποι πληροφοριών, θα αποθηκευτούν σε ένα ορυχείο βίντεο προσβάσιμο μέσω του λογισμικού.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από το SilverKnows το οποίο θα παράσχει μια αναφορά με σχετικό κείμενο και βίντεο, το οποίο μπορεί να το ενσωματώσουν στην εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες αναζητήσεις για την επαλήθευση δεδομένων στο υπάρχον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ή για τη δημιουργία ανατροφοδότησης σχετικά με τις υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές (οι οποία θα εξηγηθούν αργότερα).

Η μάθηση μέσω βίντεο έχει λάβει πρωτεύοντα ρόλο για πολλούς οργανισμούς. Η πανδημία του κορωνοϊού επιτάγχυνε αυτή τη διαδικασία, καθιστώντας απαραίτητη την πρόσβαση στην μάθηση από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και οποιαδήποτε συσκευή.

#iguru_dlh_664fec483b08e .dlh_subtitle {color: #48b449;}#iguru_dlh_664fec483c5e7 .dlh_subtitle {color: #48b449;}