Λογότυπο

Όνομα

Χώρα 

Ιστότοπος 

Συνέταιροι

Chambre d’agriculture de Lot et Garonne

Γαλλία

fanny.marcati@cda47.fr

EcologyKM Ltd / ЕкологияКМ ООД

Βουλγαρία

karel@ecologykm.bg

Extremadura Regional Government

Ισπανία

sandra.garcia@juntaex.es

Funding EU Training and Development

Ισπανία

euprojects@fundingeu.eu

Mediterranean Agronomic Institute of Chania 

Ελλάδα

livieratos@maich.gr

Ministry of Gozo

Μάλτα

lawrence.attard@gozoregion.eu

INPLA Estonia martin.rejmis@euda.eu https://inpla.eu/